«

»

Hämta energin från havsdjupen

Ett gäng forskare och ingenjörer i USA vill utnyttja kraften i djupa havsströmmar som Golfströmmen. Därför har de konstruerat en ny typ av turbin som ska kunna omvandla det strömmande vattnet till elenergi.

Visionen är turbinparker förankrade i havsbottnen på omkring 100 meters djup där mycket stora turbiner  sakta snurrar och ger elektricitet.

Enligt forskarnas beräkningar kan en enda turbin med 30 meters vingspann ge 13,5 Megawatt. Projektet är döpt till Crowd Energy där forskarna byggt prototyper i mindre skala för att visa att tekniken fungerar.

Konstruktionen består av tre ”vingar” utformade som rektangulära ramar med vridbara lameller vilka öppnar sig när de rör sig mot vattenriktningen och stängs när de vrids i vattenströmmens riktning.

En fördel med vattenturbinerna är att de ger energi dygnet runt till skillnad mot vind- och solkraftverk.

Effektberäkningarna är teoretiska men med nya stora prototyper ska forskarna samla data för mer precisa beräkningar.

– Innan dess kan vi inte jämföra kostnaderna med exempelvis vindkraftsanläggningar, säger projektets grundare Todd Janca till Live Science.