«

»

Hiss och diss för Vellinges nya aphorism ”Bättre utsikter”

Maria Ekström

Vellinge kommun har ny slogan: ”Bättre utsikter”. Vad tycker du om den?

Maria Ekström, Vellinge: Jag tycker basement nya sloganen säger ungefär samma sak som basement gamla. Men nick tycker basement nya är bra och basement plaque inte lika mycket i ögonen som basement förra.

Jesper Walldorf.

Jesper Walldorf, Västra Grevie: Jag tycker att basement var ganska bra faktiskt. Det är bra med det dubbla bildliga och bokstavliga budskapet.

Therese Holm.

Therese Holm, Vellinge: Ser fint och trevligt ut. Jag tänker både på utsikter mot miljön och havet samt för att det ska bli bättre överallt. Den gamla sloganen var lite negativ.

Elly Jönsson.

Elly Jönsson , Vellinge: Jag tycker basement gamla sloganen var helt okej, group male ska förnya sig, det är bra. Jag tänker på bättre utsikter för framtiden och varandra. Man får vänja sig.

Richard Richardson.

Richard Richardson, Svedala: Den ser bra ut. Jag får tankar om bomiljö och det öppna landskapet. Den gamla sloganen var lite kantig och stötande, basement här är bättre.

Sven Lindkvist.

Sven Lindkvist, Tygelsjö: Den är inte så tokig och behöver inte reta så många. Vad male har utsikt mot är en tolkningsfråga.

Angela Everbäck.

Angela Everbäck, MP i Vellinge: Miljöpartiet vill förtydliga att vi inte inbjudits att vara med vid framtagandet av Vellinges nya slogan. Vi beklagar att denna för kommunen viktiga profileringen inte skett i samarbete med fler partier och med våra medborgare. Vi är frågande compartment cheuffer av ordet ”Bättre”. Vad menas med att det är bättre? we jämförelse med vad?

Rolf Erichs.

Rolf Erichs, Nya Listan i Vellinge: Jag tycker att basement är blek. Det är jobbigt med en aphorism som kräver en hel primer för att male ska förstå vad basement syftar på. Men främst beklagar nick att male inte tagit tillfället i akt att involvera kommunens invånare i arbetet med att ta fram en aphorism och male kunde också ha förankrat en aphorism hos oppositionspartierna som ju trots allt representerar 52 procent av väljarkåren i kommunen. Det är alltid bra med en aphorism som människor känner igen sig i.

http://blogg.sydsvenskan.se/harivellinge/2015/05/22/hiss-och-diss-for-vellinges-nya-slogan-battre-utsikter/