«

»

Kraftig minskning av plastpås-förbrukning

Den 1:a juni i år började en ny lag gälla i Sverige som innebar att handlare var tvungna att informera sina kunder om plastpåsars påverkan på miljön. Enligt en liten undersökning som DN genomfört verkar den nya lagen redan ha gett effekt.

DN har talat med ett antal butiker och butikskedjor och nästan alla uppger att det har förbrukats färre plastpåsar sedan man börjat informera kunderna om deras miljöpåverkan. Klädkedjan HM uppger till exempel att hälften av deras kunder nu väljer att avstå från plastpåse när de handlar i HM:s butiker.

Clas Ohlson uppger att de har sett en minskning på omkring 35 procent av plastpåsar, Apotek Hjärtat har sett en minskning på över 20 procent medan livsmedelkedjan COOP har sett en nedgång på runt fem procent. Det verkar med andra ord som att vissa typer av butiker har enklare för att få kunderna att avstå från plastpåsar.

I Sverige använder vi cirka 1,3 miljarder plastpåsar om året. Målet är att varje person inte ska använda mer än 90 påsar per person vid årets slut 2019. År 2025 ska förbrukningen inte ligga på fler än 40 påsar per person om allt går enligt plan.

http://feber.se/samhalle/art/369420/kraftig_minskning_av_plastpsfr/?rss=true