Etikettarkiv: KPIF

Ekonomerna tror på oförändrad ränta

Det framgår av SME Direkts prognosenkät. Samtliga av de tolv ekonomer som SME Direkt har tillfrågat räknar med att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad nu. Direktionen lär inte heller få några problem med att enas om en oförändrad reporänta, men frågan om QE-programmet, som löper ut vid halvårsskiftet – före nästkommande penningpolitiska möte – och huruvida …

Fortsätt läsa »

Så mäter SCB inflation – skillnaden mellan KPI, KPIF och HIKP

Inflation betyder en allmän uppgång av prisnivån i samhället och innebär att penningvärdet sjunker. Det optimala för ekonomin är en stabil och förhållandevis låg inflation. Detta förenklar vid olika ekonomiska beslut som exempelvis investeringar och löneförhandlingar. För hög och ojämn inflation leder till osäkerhet vilket snarare kan dämpa den ekonomiska aktiviteten. Varaktigt sjunkande priser kallas …

Fortsätt läsa »

Trump sänker dollarn

USA-räntorna sjönk och dollarn tappade i spåren av onsdagskvällens presskonferens med USA:s tillträdande president Donald Trump, som inte innehöll några löften om finanspolitiska stimulanser eller sänkta skatter. Många frågor kom i stället att beröra den ryska hackningen och rapporten om komprometterande information. ”För närvarande skulle jag inte dra några bredare slutsatser. Jag tror fortfarande att …

Fortsätt läsa »

Chefsekonomen: Det blir inga fler räntesänkningar

På torsdagsmorgonen presenterades dels inflationsutfallet för december 2016, dels Riksbankens protokoll från det penningpolitiska mötet den 20 december. Inflationen var högre än Riksbanken och analytikerna räknat med. KPI var 1,7 procent och KPIF 1,9 procent. Förväntningarna låg på 1,6 respektive 1,8 procent för månaden. – Det är väldigt nära Riksbankens inflationsmål. Det är en stor …

Fortsätt läsa »

Så enkla är inte sambanden längre

Inflationen i Sverige är på väg upp, group stiger inte så snabbt som Riksbanken förväntat. we augusti låg inflationstakten kvar på 1,1 procent sedan juli, medan takten för KPIF (med quick bolåneränta) låg kvar på 1,4 procent. Jo, visst är vissa priser på väg upp, group andra drar nedåt eller håller emot en ökning för …

Fortsätt läsa »

Ekonomerna överens: Inga nya stödköp från Riksbanken

Det är basement samlade bedömningen av analytikerkårens kommentarer kring dagens inflationstal, där KPI överraskande steg med 1,1 procent i årstakt. Enligt SIX News analytikerenkät väntades en årstakt om +0,8 procent, medan Riksbanken förväntade sig en årstakt på +0,9 procent. ”KPI steg med 0,1 procent på månadsbasis och årstakten ökade compartment 1,1 procent, närmare två tiondelar …

Fortsätt läsa »

Inflationssiffran stärker kronkursen

Väntat var +0,8 procent enligt SIX News analytikerenkät. Riksbanken hade här förväntat sig en årstakt på +0,9 procent. Den underliggande inflationen, mätt som KPIF, var +1,4 procent, mot väntade +1,2 procent enligt analytikerenkäten och +1,3 procent enligt Riksbanken. ”Dagens siffror är självklart välkomna av Riksbanken och stöder vår prognos om att centralbanken kommer att sitta …

Fortsätt läsa »

Pundet pressas ned

Den tyska tioårsräntan noterades för första gången compartment negativa nivåer underneath dagen group handlades vid tidpunkten för basement svenska penningmarknadens stängning vid 0,00 procent. I Sydeuropa har riskaversionstrenden fortsatt med stigande räntor i såväl Italien, Spanien som Grekland. Den grekiska tioåriga obligationsräntan steg över 8 procent på tisdagen, vilket var basement högsta nivån på över …

Fortsätt läsa »

Pundet pressas ned

Den tyska tioårsräntan noterades för första gången compartment negativa nivåer underneath dagen group handlades vid tidpunkten för basement svenska penningmarknadens stängning vid 0,00 procent. I Sydeuropa har riskaversionstrenden fortsatt med stigande räntor i såväl Italien, Spanien som Grekland. Den grekiska tioåriga obligationsräntan steg över 8 procent på tisdagen, vilket var basement högsta nivån på över …

Fortsätt läsa »

Ränteavdraget ska räknas in i inflationen

Av: SIX/ Affärsvärlden Publicerad 23 maj 2016 15:42 SCB:s nämnd för konsumentprisindex, KPI, beslutade i dag att ränteavdraget ska räknas in i KPI som ett avdrag på räntekostnaderna inom boendeposten. Tidigare har ränteavdraget hållits utanför beräkningarna. Det framgår av ett meddelande. Annons Det nya beräkningssättet börjar gälla från undersökningsåret 2017. ”I beräkningen av måttet KPIF exkluderas …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «