«

»

”Vi forskare ligger alltid ett steg bakom”

Helena Nilsson forskar om perfluorerade ämnen, framför allt perfluoroktansulfonat, PFOS, och fluortelomeralkoholer, FTOH, som kan finnas i allväderskläder, stoppade möbler och mattor. Ämnena kan leda till skador på levern samt störa immunförsvaret och fosterutvecklingen. Tidigare har Helena Nilsson sett att professionella skidvallare har fått i sig stora mängder av kemikalierna genom inandning.

I intervjun säger hon att perfluoroktansyra, PFOA, kommer att förbjudas i EU. Även alla ämnen som kan omvandlas till PFOA, till exempel, FTOH, kommer att omfattas, enligt henne.

Skulle du säga att industrin ligger före och forskare och lagstiftare hela tiden kommer efter?

– Ja, lite så blir det väl. Om man får skämta lite kan man säga att det nästan är som narkotikaindustrin, där polisen alltid ligger ett steg efter. Man utvecklar ett ämne, så är det legalt ett tag, men visar sig skadligt och blir narkotikaklassat. Det är lite samma sak, vi forskare ligger alltid lite ett steg bakom. Det kommer ut en ny kemikalie och då måste vi testa och se om den är farlig. Det krävs mycket bevis för att det ska bli en lagstiftning, säger hon i intervjun.

Helena Nilsson deltar också i ett internationellt forskningsprojekt finansierat av EU, som ska undersöka hur mycket plast som finns i haven och hur det kan påverka havslevande organismer och människor.

Intervjun har gjorts av företaget Fjärde uppgiften, som intervjuar forskare varje vecka och publicerar på sin hemsida.